Spørreundersøkelse

Here is a link to a survey in Norwegian (undersøkelse)

 

Vi har laget en enkel spørreundersøkelse med noen spørsmål om hva du mener om ideelle virksomheter og hva som er viktig for deg. Vi er veldig takknemlige om du tar deg tid å bruke ca 1 minutt. Undersøkelsen er helt anonym og ligger på Goggle sine skjemaer. Vi får en sammenstilling av alle svarene der det vises med prosentsatser for de ulike alternativene.


Undersøkelsen vil ligge til grunn for de avgjørelser vi tar når det gjelder å utvikle konseptet videre. Så, din mening er viktig, uansett hva du mener. 


Takk!